Launching 1Landing.vn - Landing page design tool, easy drag and drop, effective measurement of marketing campaigns. Register now

BÁO CÁO VI PHẠM

Để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào (spam, malware,....) dùng bất kỳ dịch vụ nào của 1Landing, hãy gửi email cho chúng tôi tại hotro@1app.vn.
Cách chúng tôi xử lý các khiếu nại vi phạm
  • Đội chống vi phạm của chúng tôi xem qua khiếu nại và xác định loại vi phạm.

  • Trong trường hợp landing bị thao túng/hack.Nếu người đăng ký thất bại trong việc loại bỏ nội dung vi phạm, landing sẽ bị khóa..

  • Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng như là Lừa đảo chiếm đoạt tài khoản (phishing)/Mã độc (Malware)/419 scam/Ấu dâm, landing sẽ bị khóa ngay lập tức.