Launching 1Landing.vn - Landing page design tool, easy drag and drop, effective measurement of marketing campaigns. Register now

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 1LANDING

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?
1Landing sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?
Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

5. Yêu cầu xóa dữ liệu của bạn?
Bạn hoàn toàn có thể tự xóa dữ liệu đã tạo ra trên nền tảng của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình trên hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của chúng tôi cho tới khi bạn hết hạn sử dụng phần mềm hoặc ngừng sử dụng cũng như đăng ký Facebook fanpage trên hệ thống của chúng tôi. Khi dịch vụ bạn đăng ký hết hạn chúng tôi có quyền xóa dữ liệu của bạn tự động sau 30 ngày. Nếu bạn muốn ngưng sử dụng phần mềm của chúng tôi và xóa tất cả dữ liệu liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Trang chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng


6. Các quyền của ứng dụng Facebook
Phần mềm sẽ cần những quyền sau từ tài khoản Facebook của bạn để có thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ được thông báo yêu cầu cấp các quyền này khi đăng nhập lần đầu tiên với phần mềm hoặc khi khắc phục sự cố trong khi sử dụng. Phần mềm sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp các quyền cần thiết.

Tên quyền Mục đích
email Cho phép ứng dụng quyền xem thông tin email
public_profile Cho phép ứng dụng quyền xem thông tin cá nhân của tài khoản.


7. Các quyền của Google

Phần mềm sẽ cần những quyền sau từ tài khoản Google của bạn để có thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ được thông báo yêu cầu cấp các quyền này khi đăng nhập lần đầu tiên với phần mềm hoặc khi khắc phục sự cố trong khi sử dụng. Phần mềm sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp các quyền cần thiết.

Tên quyền Mục đích
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email Xem địa chỉ email Tài khoản Google chính của bạn
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả bảng tính của bạn trên Google Trang tính


Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.