Launching 1Landing.vn - Landing page design tool, easy drag and drop, effective measurement of marketing campaigns. Register now

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 1LANDING

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

1Landing sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies và Local Storage

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi truy cập một trang web.

Local Storage cung cấp cho các ứng dụng web các phương thức và giao thức để lưu trữ dữ liệu phía máy khách. Lưu trữ web hỗ trợ lưu trữ dữ liệu liên tục, tương tự như cookie nhưng với dung lượng được tăng cường đáng kể và không có thông tin được lưu trữ trong tiêu đề yêu cầu HTTP.

Phần mềm sử dụng cookies, local storage để xác thực danh tính của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Ứng dụng có thể sử dụng thư viện bên thứ ba sử dụng cookies để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ. Bạn có thể tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies, local storage này, tuy nhiên nếu bạn từ chối cookies, local storage của chúng tôi bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

5. Yêu cầu xóa dữ liệu của bạn?

Bạn hoàn toàn có thể tự xóa dữ liệu đã tạo ra trên nền tảng của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình trên hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của chúng tôi cho tới khi bạn hết hạn sử dụng phần mềm hoặc ngừng sử dụng cũng như đăng ký Facebook fanpage trên hệ thống của chúng tôi. Khi dịch vụ bạn đăng ký hết hạn chúng tôi có quyền xóa dữ liệu của bạn tự động sau 30 ngày. Nếu bạn muốn ngưng sử dụng phần mềm của chúng tôi và xóa tất cả dữ liệu liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Trang chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng

6. Các quyền của ứng dụng Facebook

Phần mềm sẽ cần những quyền sau từ tài khoản Facebook của bạn để có thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ được thông báo yêu cầu cấp các quyền này khi đăng nhập lần đầu tiên với phần mềm hoặc khi khắc phục sự cố trong khi sử dụng. Phần mềm sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp các quyền cần thiết.

Tên quyền Mục đích
email Cho phép ứng dụng quyền xem thông tin email
public_profile Cho phép ứng dụng quyền xem thông tin cá nhân của tài khoản.


7. Các quyền của Google

Phần mềm sẽ cần những quyền sau từ tài khoản Google của bạn để có thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ được thông báo yêu cầu cấp các quyền này khi đăng nhập lần đầu tiên với phần mềm hoặc khi khắc phục sự cố trong khi sử dụng. Phần mềm sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp các quyền cần thiết.

Tên quyền Mục đích
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email Xem địa chỉ email Tài khoản Google chính của bạn
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả bảng tính của bạn trên Google Trang tính


8. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đề cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng áp dụng các phương thức bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn. Tuy nhiên không có phương thức bảo mật nào là tuyệt đối 100%, và chúng tôi không đảm bảo được tính tuyệt đối này.


9. Đường dẫn tới trang web khác

Phần mềm có thể chứa các đường dẫn liên kết tới các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển tới trang web đó. Lưu ý các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.


10. Chính sách quyền riêng tư của trẻ em

Phần mềm không cho phép sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không tự động thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra một đứa trẻ dưới 13 tuổi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng đứa trẻ đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện các hành động cần thiết.


11. Thay đổi về chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang chính sách bảo mật này định kỳ để theo dõi các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật chính sách bảo mật trên trang này. Những thay đổi có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng trên trang này.


12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi.